XML
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 09.10.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki” dla:
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym "INTERBET" Tadeusz Kosikowski
39-400 Tarnobrzeg, ul. Batalionów Chłopskich 10
za cenę brutto: 553 500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 60 dni od podpisania umowy (08.12.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-10 12:08