XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 16.10.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” dla:
KORDEK Kordian Paluszek; 39-304 Czermin, Dąbrówka Osuchowska 22A
za cenę brutto: 430 968,49 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 49/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 60 dni od podpisania umowy (15.12.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-16
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-19 11:38