XML
Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 14.11.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach”
dla:
Fabryki Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.; Bolęcin 41, 09-110 Sochocin
za cenę brutto: 198 891,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: do 100 dni od podpisania umowy (22.02.2024 r.)


 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-11-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-11-16 14:47
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-11-16 14:48