XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Założenie ewidencji budynków dla obrębów; Dęba (lasy), Jadachy w gminie Nowa Dęba oraz Jeziórko i Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski.

Tarnobrzeg, dnia  04.09.2014r.

Starosta Tarnobrzeski

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641.06.2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na zadanie;

Założenie  ewidencji  budynków dla obrębów  ;  Dęba (lasy) , Jadachy w gminie Nowa Dęba oraz Jeziórko i Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Starosta Tarnobrzeski działając zgodnie z art. 93 ust.3  ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907  z późn. zm)  zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania;

Założenie  ewidencji  budynków dla obrębów  ;  Dęba (lasy) , Jadachy w gminie Nowa Dęba oraz Jeziórko i Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907  z późn. zm).

 

UZASADNIENIE

W dniu 4.09.2014r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie; 

„Założenie  ewidencji  budynków dla obrębów  ;  Dęba (lasy) , Jadachy w gminie Nowa Dęba oraz Jeziórko i Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski.”

Na przedmiotowe zadanie Zamawiający zarezerwował kwotę; 150 000zł.

Po otwarciu ofert okazało się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych postepowanie należało unieważnić.

 

Z  up. STAROSTY

Jerzy Sudoł

Wicestarosta

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-09-04
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-09-04 13:39
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-09-04 13:40