XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w m. Wola Baranowska
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 08.12.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w m. Wola Baranowska dla:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
za cenę brutto: 396 695,59 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 59/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 150 dni od podpisania umowy (06.05.2024 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-08
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-12-08 12:16