XML
Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica w km 10+075 - 11+301.

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 10.09.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica w km 10+075 - 11+301. dla:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

za cenę brutto: 290322,85 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 85/100).
z terminem wykonania zadania: 17.10.2014 r.


Starosta Tarnobrzeski
Krzysztof Pitra

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-09-11
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-09-11 15:01