XML
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 30.10.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” dla:
ROBSON Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3
za cenę brutto: 5 608 543,26 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 26/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: do 6 miesięcy od podpisania umowy (30.04.2024 r.)

 

Jacek Rożek

Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-31 12:26
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-16 12:50