XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 30.01.2024 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka” dla:
ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa
ul. Szklarniowa 4, 37-400 Nisko
za cenę brutto: 1 035 700,07 (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych 07/100).
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: do 6 miesięcy od podpisania umowy (30.07.2024 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-31
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-02-02 14:52