XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w m. Krawce
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 30.01.2024 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w m. Krawce” dla:
Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.; ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.; ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
za cenę brutto: 2 325 058,66 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 66/100).
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: do 6 miesięcy od podpisania umowy (30.07.2024 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-31
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-02-02 14:56