XML
Założenie ewidencji budynków dla obrębów Stale i Jeziórko w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski

Tarnobrzeg, dnia   06.10.2013r.

GG.I.6641.07.2014

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641.07.2014 w trybie

 przetargu nieograniczonego

 

 

na założenie ewidencji budynków dla obrębów Jeziórko i Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski

 

INFORMACJA

 

     o udzieleniu zamówienia

Starosta Tarnobrzeski informuje o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;

Dla konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” sp. z o.o. w Jarosławiu ul.Kościuszki 35 – pełnomocnik

GEORES sp. z o.o. w Rzeszowie ul.Targowa 3

 

Na założenie ewidencji budynków dla obrębów Stale i Jeziórko w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski, za kwotę;  

 

153 381,00 zł.  (brutto), (słownie:  sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden

00/100 złotych)

 

            z  terminem  wykonania -    :    14.11.2014r.

                                              

 

              Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-10-07
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-10-07 09:36