XML
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 13.03.2024 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” dla:
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38
za cenę brutto: 589 956,48 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 48/100)
z terminem wykonania zadania: 50 dni od podpisania umowy (02.05.2024 r.)
 

 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-03-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-03-14 10:10