XML
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Kaczaki gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 27.03.2024 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Kaczaki gm. Baranów Sandomierski” dla:
SP-GEO Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga
za cenę brutto: 187 800,00 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)
z doświadczeniem projektanta branży drogowej: 4 dokumentacje projektowe
z terminem wykonania z zadania: 2 miesiące od zawarcia umowy (27.05.2024 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-03-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-03-28 12:43