XML
Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 11.04.2024 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie” dla:
PESAM Sp. z o.o. Sp. K.; 39-200 Dębica, ul. Tuwima 2
za cenę brutto: 7 977 780,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: do 250 dni od zawarcia umowy (17.12.2024 r.)
 


 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-04-12
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-04-12 12:53
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-04-12 12:54