XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski

Tarnobrzeg, dnia  28.04.2015r.

 

Do wszystkich Wykonawców

nr post.:   GG.I.6641.05.2015

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski.

 

ZAWIADOMIENIE

 o udzieleniu zamówienia

Starosta Tarnobrzeski informuje, że w dniu 27.04.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski” dla:

            GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O. RZESZÓW ul. Wita Stwosza 44

za cenę brutto     -  193 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł.)

z terminem  wykonania   – 16.11.2015r.

z okresem rękojmi za wady – 60 m-cy.

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-04-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-04-28 09:13
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-04-28 09:13