XML
Remont drogi powiatowej nr 1124R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie w miejscowości Knapy w km 1+650 - 2+953

Tarnobrzeg, 18 maj 2015 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18.05.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1124R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie w miejscowości Knapy w km 1+650 - 2+953” dla:

konsorcjum:

Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul Rakowska 33; Partner konsorcjum - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, 28-200 Staszów, ul Rakowska 33;

za cenę brutto: 266 757,81 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 81/100).

z terminem wykonania zadania: 30.06.2015 r.

 


Paweł Bartoszek

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-05-18
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-05-18 14:37