XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w km 0+000 - 2+761

Tarnobrzeg, 03 lipiec 2015 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 03.07.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w km 0+000 - 2+761” dla:

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.;

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28;

za cenę brutto: 922 452,93 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 93/100).

z terminem wykonania zadania: 25.09.2015 r.

 


Paweł Bartoszek

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-07-03
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-07-03 14:13
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-07-03 14:14