XML
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza

Tarnobrzeg, 22 lipiec 2015 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 22.07.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza” dla:

Zakładu Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz;

36-122 Dzikowiec, ul. Kolbuszowska 27;

za cenę brutto: 212 092,65 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100).

z terminem wykonania zadania: 29.10.2015 r.

 


Paweł Bartoszek

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-07-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-07-22 12:08