XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w km 3+000 - 6+590

Tarnobrzeg, 06 sierpień 2015 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05.08.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w km 3+000 - 6+590” dla:

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.;

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28;

za cenę brutto: 1 425 345,72 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 72/100)

z terminem wykonania zadania: 28.10.2015 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-08-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-08-06 12:47