XML
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11.290.638 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim, Banku Pekao S.A., BGŻ.
Tarnobrzeg, 24 listopad 2015 r.
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.11.2015 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.:
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11.290.638 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim, Banku Pekao S.A., BGŻ.” dla:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie;
35-959 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1
za kwotę brutto 2 429 722,12 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 12/100)
z czasem uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji: 1 dzień
 
 
Paweł Bartoszek
 
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-11-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-11-24 10:46
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-11-24 10:47