Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XVIII/148/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 12:46
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:47
XVIII/147/2020
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVI/116/2020 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  28 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:42
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:44
XVIII/146/2020
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany od km 3 + 277 do km 5 + 010 w miejscowości Grębów i Krawce”
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 12:40
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:40
XVIII/145/2020

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II)  w km 2 +005  -  2 +639,7”

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 12:37
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:37
XVIII/144/2020
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa  drogi powiatowej Nr 1127R  ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:35
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:37
XVIII/143/2020
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu projektu konkursowego pt: „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” nr  konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 (konkurs ogłoszony na podstawie Ramowego Planu Działania RPO WP 2014-2020 na 2019 r. dla Działania 7.1: RPPK.07.01.00-IP.01-18-023/19) współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 12:33
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:33
XVIII/142/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego od dnia 1 września 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 12:31
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:31
XVIII/141/2020

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nowej Dębie i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:25
XVIII/140/2020
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Gorzycach i włączenia jej do Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:27
XVIII/139/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-07 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:19
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:20
XVII/138/2020
w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Tarnobrzeski

Załączniki:

XVII/138/2020 Typ pliku: pdf 93.92 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:41
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:41
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:41
XVII/137/2020
w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Tarnobrzeski

Załączniki:

XVII/137/2020 Typ pliku: pdf 51.89 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:39
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:39
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:40
XVII/136/2020
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Tarnobrzeski
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:36
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:36
XVII/135/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Tarnobrzeski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego

Załączniki:

XVII/135/2020 Typ pliku: pdf 37.59 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:35
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:35
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:35
XVII/134/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok

Załączniki:

XVII/134/2020 Typ pliku: pdf 73.81 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:30
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:30
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-07 12:10
XVII/133/2020
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nowej Dębie i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

Załączniki:

XVII/133/2020 Typ pliku: pdf 49.50 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:28
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:28
XVII/132/2020
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Gorzycach i włączenia jej do Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach

Załączniki:

XVII/132/2020 Typ pliku: pdf 49.41 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:26
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:26
XVII/131/2020
w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Zespołu Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

Załączniki:

XVII/131/2020 Typ pliku: pdf 50.12 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:24
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:24
XVII/130/2020
w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach

Załączniki:

XVII/130/2020 Typ pliku: pdf 50.44 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:22
XVII/129/2020
w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:15
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:15
XVII/128/2020
w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Załączniki:

XVII/128/2020 Typ pliku: pdf 73.24 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:09
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:13
XVII/127/2020
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:

XVII/127/2020 Typ pliku: pdf 36.45 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:11
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:11
XVII/126/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Załączniki:

XVII/126/2020 Typ pliku: pdf 26.56 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 09:09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:09
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:09
XVII/125/2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania

Załączniki:

XVII/125/2020 Typ pliku: pdf 34.46 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-27 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:00
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-07-27 09:07
XVI/124/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/124/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie powierzenia Gminie Grębów prowadzenia  zadań publicznych

Załączniki:

XVI/124/2020 Typ pliku: pdf 48.65 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:31
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:32
XVI/123/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/123/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok

Załączniki:

XVI/123/2020 Typ pliku: pdf 83.21 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:29
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:29
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-08-04 14:02
XVI/122/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/122/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawa własności  nieruchomości położonej w Tarnobrzegu.

Załączniki:

XVI/122/2020 Typ pliku: pdf 46.39 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:27
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:27
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:27
XVI/121/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/121/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba

Załączniki:

XVI/121/2020 Typ pliku: pdf 39.55 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:22
XVI/120/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/120/2020 z dnia 28.05.2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów

Załączniki:

XVI/120/2020 Typ pliku: pdf 38.09 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:19
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:19
XVI/119/2020
Uchwała Rady Powiatu nr XVI/119/2020 z dnia 28.05.2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce

Załączniki:

XVI/119/2020 Typ pliku: pdf 40.25 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05 12:16
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:16
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-06-05 12:16
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 20 września 2020r. 10:03:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.