Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 8 
XXXIX/239/10

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:59
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 11:01
XXXIX/238/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:57
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:58
XXXIX/237/10

w sprawie przekształcenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:56
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:57
XXXIX/236/10

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:55
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:56
XXXIX/235/10

w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/214/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w latach 2011 – 2012 zadania pn. „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Powiat Tarnobrzeski ”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:54
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:55
XXXIX/234/10

w sprawie zwolnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:53
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:54
XXXIX/233/10

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-28 10:51
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2011-04-06 13:11
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:52
XXXVIII/232/10

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-10-08 13:14
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:51
XXXVIII/231/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-09-30 10:48
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:49
XXXVIII/230/10

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-09-30 10:46
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:13
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:48
XXXVIII/229/10

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-09-30 10:44
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:13
XXXVIII/228/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-09-30 10:43
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:13
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:44
XXXVIII/227/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnobrzeskiego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-09-30 10:41
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-10-08 13:13
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:43
XXXVII/226/10

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:40
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:41
XXXVII/225/10

w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:39
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:40
XXXVII/224/10

w sprawie nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim o 2 - letnim cyklu kształcenia na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącemu w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:37
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:38
XXXVII/223/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku Projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej NR 1093R relacji Tarnobrzeg – Stacja Kolejowa Grębów w m. Furmany.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:35
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:36
XXXVII/222/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej NR 1110R relacji Ocice - Jadachy”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:34
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:35
XXXVII/221/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Alfredówka.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:32
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:34
XXXVII/220/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą : „Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie Nowoczesnych Technologii - Powiat Tarnobrzeski”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:29
XXXVII/219/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:27
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:27
XXXVII/218/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku przebudowy drogi powiatowej NR 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:24
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:52
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:26
XXXVII/217/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku przebudowy drogi powiatowej NR 1090R relacji Trześń – Grębów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:51
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:24
XXXVII/216/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku Studium wykonalności dla zadania pn. „ Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska – Dębica odcinek Tarnobrzeg ( Ocice ) – Mielec – Dębica ”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:51
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:22
XXXVII/215/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:51
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:21
XXXVII/214/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w latach 2011 – 2012 zadania pn. „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Powiat Tarnobrzeski ”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:50
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:20
XXXVII/213/10

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:16
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:46
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:17
XXXVII/212/10

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/2010 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 18-go marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-08-26 10:14
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-09-03 13:48
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:16
XXXVI/211/10

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-06-17 10:08
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-06-22 14:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:11
XXXVI/210/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2010-06-17 10:07
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2010-06-22 14:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-02-17 10:07
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 15:21:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.