Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
 • Uchwała Nr 41/137/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 41/138/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół  Nr 2  w Nowej Dębie do złożenia wniosku, podpisania umowy  i realizacji  Projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-04-18
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-04-18 13:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-04-18 13:33
 • Uchwała Nr 40/127/2023 w sprawie zrzeczenia się  w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Powiatu Tarnobrzeskiego, która stała się z mocy prawa własnością  Gminy Nowa Dęba
 • Uchwała Nr 40/128/2023 w sprawie upoważnienia  kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu do procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2023 roku z terminem płatności w 2024 roku
 • Uchwała Nr 40/129/2023 w sprawie  umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 40/130/2023 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie kredytu w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do 2 500 000, 00 zł na okres jednego roku
 • Uchwała Nr 40/131/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 40/132/2023 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 24 października 2023r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 40/133/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku”
 • Uchwała Nr 40/134/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku”
 • Uchwała Nr 40/135/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 w Nowej Dębie  do złożenia wniosku, podpisania umowy  i realizacji  zadania dotyczącego  projektu „ Z edukacją w przyszłość - kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 40/136/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-26 12:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-26 12:30
 • Uchwała Nr 39/125/2023 w sprawie powołania stałej  Komisji Przetargowej do wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu
 • Uchwała Nr 39/126/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-25
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-25 13:00
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-25 13:38
 • Uchwała Nr 38/122/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 9/32/2023 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 15 marca 2023 roku „w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie”
 • Uchwała Nr 38/123/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/4/2023 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 5 stycznia 2023 roku „w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-24
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-24 12:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-24 12:17
 • Uchwała Nr 37/121/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-24
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-24 08:26
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-24 08:27
 • Uchwała Nr 36/112/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 36/113/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr 36/114/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w formule partnerskiej
 • Uchwała Nr 36/115/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w formule partnerskiej
 • Uchwała Nr 36/116/2023 w sprawie przyjęcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie darowizny sprzętu medycznego
 • Uchwała Nr 36/117/2023 w sprawie zakupu oraz przyjęcia na stan przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie aparatury medycznej
 • Uchwała Nr 36/118/2023 w sprawie przyznania stypendiów w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat tarnobrzeski
 • Uchwała Nr 36/119/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół   w Gorzycach do  zwolnienia uczniów z opłat za  wyżywienie
 • Uchwała Nr 36/120/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-23 10:55
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-23 10:58
 • Uchwała Nr 35/105/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 35/106/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 35/107/2023 w sprawie  w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze  Gminy Nowa Dęba
 • Uchwała Nr 35/108/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 35/109/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół  w Gorzycach do złożenia wniosku, podpisania umowy  i realizacji  Projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
 • Uchwała Nr 35/110/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 35/111/2023 w sprawie upoważnienia dla  Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-17 14:37
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-17 14:38
 • Uchwała Nr 34/104/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-09 14:26
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-09 14:24
 • Uchwała Nr 33/102/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 33/103/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-08
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-08 08:39
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2024-01-08 08:38
 • Uchwała Nr 32/100/2023 w sprawie regulaminu  Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
 • Uchwała Nr 32/101/2023 zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-28 09:39
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-28 09:39
 • Uchwała Nr 31/97/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
 • Uchwała Nr 31/98/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 31/99/2023 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-15
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-15 13:09
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-15 13:10
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-08
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-08 12:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-08 12:15
 • Uchwała Nr 30/94/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok.
 • Uchwała Nr 30/95/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Uchwała Nr 30/96/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-07
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-07 12:27
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-07 12:24
 • Uchwała Nr 29/92/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 29/93/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 28/84/2023 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-12-04
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-04 11:00
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-12-04 11:14
 • Uchwała Nr 28/72/2023 w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 28/73/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/74/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/75/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/76/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/77/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/78/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/79/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/80/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/81/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/82/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/83/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/84/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/85/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/86/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/87/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/88/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/89/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/90/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/91/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 28/92/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-11-28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-28 14:27
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-28 14:35
 • Uchwała Nr 27/71/2023 w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-11-03
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-03 11:58
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-03 11:58
 • Uchwała Nr 26/70/2023 w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-11-02
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-02 12:05
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-11-02 12:05
 • Uchwała Nr 25/67/2023 w sprawie: zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 25/68/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół  w Gorzycach do złożenia wniosku, podpisania umowy  i realizacji  zadania dotyczącego międzynarodowej wymiany młodzieży  w ramach programu ERASMUS+
 • Uchwała Nr 25/69/2023 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-10-26 12:49
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-10-26 12:49
 • Uchwała Nr 24/63/2023 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 24/64/2023 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 24/65/2023 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 24/66/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-13
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-10-13 10:37
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-10-26 12:40
 • Uchwała Nr 23/62/2023 w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-09-29
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-09-29 12:43
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-09-29 12:45
 • Uchwała Nr 22/58/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 22/59/2023 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 22/60/2023 w sprawie  umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 22/61/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego w celu przeprowadzenia egzaminów, dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-08-21
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-08-21 15:00
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-09-29 11:48
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-08-03
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-08-03 14:02
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-08-03 14:02
 • Uchwała Nr 20/54/2023 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 20/55/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad rozpatrywania wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 • Uchwała Nr 20/56/2023 w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnobrzeskiego w zakresie realizacji zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr 20/57/2023 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-28 08:48
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-28 08:49
 • Uchwała Nr 19/53/2023 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-21
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-21 12:30
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-21 12:31
 • Uchwała Nr 18/52/2023 w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-20 13:53
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-20 13:54
 • Uchwała Nr 17/50/2023 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 17/51/2023 w sprawie przyjęcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie darowizny sprzętu medycznego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-17 12:56
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-17 12:58
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-13
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-13 09:20
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-13 09:22
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-12
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-12 11:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-12 11:27
 • Uchwała Nr 14/47/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 14/48/2023 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 15/49/2023 w sprawie  umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-07-10
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-10 12:05
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-07-10 12:08
 • Uchwała Nr 13/42/2023 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 13/43/2023 w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do realizacji zadania
 • Uchwała Nr 13/44/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 13/45/2023 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 13/46/2023 w sprawie  uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-06-28 11:15
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-06-28 11:19
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 11:23:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.