Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 • Uchwała Nr 40/112/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
 • Uchwała Nr 40/113/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 - 2031
 • Uchwała Nr 40/114/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-30
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 09:32
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 09:30
 • Uchwała Nr 39/110/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 39/111/2022 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-26 10:43
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-26 10:45
 • Uchwała Nr 38/106/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 38/107/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku”
 • Uchwała Nr 38/108/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku”
 • Uchwała Nr 38/109/2022 w sprawie  umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-20 13:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-20 13:30
 • Uchwała Nr 37/105/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-03
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-03 13:38
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-03 13:36
 • Uchwała Nr 36/101/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 36/102/2022 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
 • Uchwała Nr 36/103/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr 36/104/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-20 08:34
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-20 08:35
 • Uchwała Nr 34/99a/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 35/100/2022 w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-13
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-13 14:20
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-13 14:20
 • Uchwała Nr 34/97/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 34/98/2022 w sprawie przyznania stypendiów w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat tarnobrzeski
 • Uchwała Nr 34/99/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-12
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-12 08:23
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-12 08:24
 • Uchwała Nr 33/92/2022 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie kredytu w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do 2 000 000,00zł na okres do 31 grudnia 2022 roku
 • Uchwała Nr 33/93/2022 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 33/94/2022 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 33/95/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora ZS Nr 1 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 33/96/2022 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-01
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-01 10:50
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 14:41
 • Uchwała Nr 32/90/2022 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
 • Uchwała Nr 32/91/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-22 11:32
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-22 11:34
 • Uchwała Nr 31/89/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-17 13:32
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-17 13:33
 • Uchwała Nr 30/86/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 30/87/2022 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za I półrocze 2022 roku
 • Uchwała Nr 30/88/2022 w sprawie  upoważnienia dyrektora Specjalnego  Ośrodka Szkolno - Wychow
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-10
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-10 08:46
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-10 08:46
 • Uchwała Nr 29/84/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
 • Uchwała Nr 29/85/2022 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach do zawarcia i realizacji umowy.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-07
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-07 12:30
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-07 12:30
 • Uchwała Nr 28/83/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-03
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-03 10:01
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-11-03 10:02
 • Uchwała Nr 27/77/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
 • Uchwała Nr 27/78/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr 27/79/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr 27/80/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr 27/81/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr 27/82/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-10-17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-10-17 12:21
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-10-17 12:24
 • Uchwała Nr 26/74/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 26/75/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego w celu przeprowadzenia egzaminów, dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr 26/76/2022 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie do projektu z programu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej pn. „Podnosimy jakość kształcenia”

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-09-23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-09-23 10:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-09-23 10:24
 • Uchwała Nr 25/63/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 25/64/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
 • Uchwała Nr 25/65/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie
 • Uchwała Nr 25/66/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 25/67/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 25/68/2022 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu - dyrektora  Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach  do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki
 • Uchwała Nr 25/69/2022 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu - dyrektora   Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie  do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki
 • Uchwała Nr 25/70/2022 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu - dyrektora  Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki
 • Uchwała Nr 25/71/2022 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu - dyrektora  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Nowej Dębie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki
 • Uchwała Nr 25/72/2022 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 25/73/2022 w sprawie  umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-09-15
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-09-15 12:06
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-09-15 12:10
 • Uchwała Nr 24/59/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 24/60/2022 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
 • Uchwała Nr 24/61/2022 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
 • Uchwała Nr 24/62/2022 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-08-23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-23 13:16
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-23 13:18
 • Uchwała Nr 23/57/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 23/58/2022 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-08-19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-19 10:37
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-19 10:39
 • Uchwała Nr 22/54/2022 w sprawie wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej
 • Uchwała Nr 22/55/2022 w sprawie zbycia środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 22/56/2022 w sprawie umorzenia należności pieniężnych   za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-08-16
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-16 14:41
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-16 14:44
 • Uchwała Nr 21/50/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
 • Uchwała Nr 21/51/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie
 • Uchwała Nr 21/52/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 21/53/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-08-05
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-05 10:07
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-08-05 10:09
 • Uchwała Nr 20/49/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-22 11:55
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-22 11:55
 • Uchwała Nr 19/47/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 19/48/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-19 09:50
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-19 09:52
 • Uchwała Nr 18/41/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 18/42/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba
 • Uchwała Nr 18/43/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
 • Uchwała Nr 18/44/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im.  Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów
 • Uchwała Nr 18/45/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 18/46/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad rozpatrywania wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-12
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-12 14:10
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-12 14:15
 • Uchwała Nr 17/40/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-06
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-06 10:34
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-06 10:33
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-01
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-01 07:43
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-07-04 12:17
 • Uchwała Nr 15/34/2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-06-24
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-06-24 10:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-06-27 11:38
Uchwała Nr 14/33/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-26 08:16
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-06-24 10:12
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-17 14:10
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-06-24 10:11
 • Uchwała Nr 12/31/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
 • Uchwała Nr 12/32/2022 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-16
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-16 15:10
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-16 15:11
 • Uchwała Nr 11/29/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji o stanie mienia Powiatu
 • Uchwała Nr 11/30/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-11
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-11 09:50
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-13 13:38
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 04 lutego 2023r. 10:16:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.