Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Posiedzenie 9 listopad 2018
 • Uchwała Nr 36/109/2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr 36/110/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 35/111/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 35/112/2018 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 35/113/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr 35/114/2018 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 35/115/2018 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 35/116/2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019 - 2028
 • Uchwała Nr 35/117/2018 w sprawie sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-12-19 08:20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-12-19 08:20
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-12-19 08:23
Posiedzenie 29 październik 2018
 • Uchwała Nr 35/105/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 35/106/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 35/107/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  przygotowania i realizacji inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 35/108/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2019 roku”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-12-03 13:27
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-12-03 13:27
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-12-03 13:30
Posiedzenie 16 październik 2018
 • Uchwała Nr 34/97/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 34/98/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 34/99/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 34/100/2018 w sprawie zakupu oraz przyjęcia na stan sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 34/101/2018 w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 34/102/2018 w sprawie zakupu oraz przyjęcia na stan sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 34/103/2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 34/104/2018 w sprawie przekazania  inwestycji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-11-08 09:30
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-11-08 09:30
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-11-08 09:33
Posiedzenie 19 wrzesień 2018
 • Uchwała Nr 33/94/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 33/95/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 33/96/2018 w sprawie szczegółowości sporządzania projektów planów finansowych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-10-30 12:14
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-30 12:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-30 12:17
Posiedzenie 12 wrzesień 2018
 • Uchwała Nr 32/88/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 32/89/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 32/90/2018 w sprawie przyznania stypendiów w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski
 • Uchwała Nr 32/91/2018 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 32/92/2018 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 32/93/2018 w sprawie zadysponowania mieniem Powiatu
 • Uchwała Nr 32/94/2018 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu  do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-10-18 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-18 09:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-30 12:13
Posiedzenie 6 wrzesień 2018
 • Uchwała Nr 31/87/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-10-05 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-05 14:48
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-30 12:12
Posiedzenie 21 sierpień 2018
 • Uchwała Nr 30/85/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za I półrocze 2018 roku
 • Uchwała Nr 30/86/2018 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów Sandomierski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-09-24 11:58
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-09-24 11:58
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-09-24 11:59
Posiedzenie 14 sierpień 2018
 • Uchwała Nr 29/84/2018 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-09-21 08:31
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-09-21 08:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-09-21 08:32
Posiedzenie 7 sierpień 2018
 • Uchwała Nr 28/81/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 28/82/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 28/83/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-08-30 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-08-30 11:35
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-08-30 11:37
Posiedzenie 18 lipiec 2018
 • Uchwała Nr 27/77/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 27/78/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela  zastępującego nieobecnego  dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 27/79/2018 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów Sandomierski
 • Uchwała Nr 27/80/2018 w sprawie wyrażenia  zgody na zmianę  wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-08-17 08:41
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-08-17 08:41
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-08-17 08:43
Posiedzenie 2 lipiec 2018
 • Uchwała Nr 26/74/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 26/75/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 26/76/2018 w sprawie zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-07-31 09:45
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-31 09:45
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-10-12 13:17
Posiedzenie 21 czerwiec 2018
 • Uchwała Nr 25/70/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 25/71/2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 25/72/2018 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
 • Uchwała Nr 25/73/2018 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli  w sprawach majątkowych Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-07-19 10:37
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-19 10:37
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-19 10:40
Posiedzenie 13 czerwiec 2018
 • Uchwała Nr 24/63/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 24/64/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 24/65/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
 • Uchwała Nr 24/66/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
 • Uchwała Nr 24/67/2018 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Uchwała Nr 24/68/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 24/69/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-07-17 13:10
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-17 13:10
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-17 13:14
Posiedzenie 11 czerwiec 2018
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-07-10 13:14
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-10 13:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-10 13:15
Posiedzenie 7 czerwiec 2018
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-07-04 10:26
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-04 10:26
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-07-04 10:26
Posiedzenie 28 maj 2018
 • Uchwała Nr 21/58/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 21/59/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 21/60/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 5/19/2018 z dnia 1 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł
 • Uchwała Nr 21/61/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 21/62/2018 w sprawie sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad      rozpatrywania wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne  o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-06-26 11:43
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-26 11:43
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-26 11:45
Posiedzenie 15 maj 2018
 • Uchwała Nr 20/54/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 20/55/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla wykonawcy dokumentacji projektowej
 • Uchwała Nr 20/56/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla wykonawcy dokumentacji projektowej
 • Uchwała Nr 20/57/2018 w sprawie zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-06-14 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-14 13:37
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-21 12:35
Posiedzenie 9 maj 2018
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-06-12 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-12 10:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-12 10:23
Posiedzenie 2 maj 2018
Nie podjęto uchwał.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-06-05 07:46
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-05 07:46
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-05 07:47
Posiedzenie 26 kwiecień 2018
 • Uchwała Nr 17/52/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 2 w Nowej Dębie w związku z realizacją projektu w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
 • Uchwała Nr 17/53/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-06-04 12:45
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-04 12:45
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-06-04 12:47
Posiedzenie 24 kwiecień 2018
 • Uchwała Nr 16/48/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 16/49/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 16/50/2018 w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 16/51/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach  w związku z realizacją projektu w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-05-17 14:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-05-17 14:00
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-05-17 14:03
Posiedzenie 13 kwiecień 2018
 • Uchwała Nr 15/47/2018 w sprawie ustalenia zasad postępowania z ruchomościami - pojazdami, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-05-10 10:55
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-05-10 10:55
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-05-10 10:56
Posiedzenie 4 kwiecień 2018
 • Uchwała Nr 14/43/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 14/44/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 14/45/2018 w sprawie upoważnienia dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie do działań dotyczących wniosku o dofinansowanie   projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata  2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie 9.4.
 • Uchwała Nr 14/46/2018 w sprawie zakupu oraz przyjęcia na stan sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-25 14:49
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-25 14:49
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-25 14:51
Posiedzenie 20 marzec 2018
 • Uchwała Nr 13/38/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji o stanie mienia Powiatu
 • Uchwała Nr 13/39/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr 13/40/2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Uchwała Nr 13/41/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  przygotowania i realizacji inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr 13/42/2018 w sprawie uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-16 12:25
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-16 12:25
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-16 12:27
Posiedzenie 14 marzec 2018
Nie podjęto uchwał
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-11 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-11 12:38
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-11 12:39
Posiedzenie 9 marzec 2018
 • Uchwała Nr 11/36/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w związku z realizacją projektu pt. „Mogę i chcę pracować” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
 • Uchwała Nr 11/37/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w związku z realizacją projektu pt. „Mogę i chcę pracować” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-04 14:19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-04 14:19
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-04 14:22
Posiedzenie 2 marzec 2018
 • Uchwała Nr 10/32/2018 w sprawie upoważnienia dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie
 • Uchwała Nr 10/33/2018 w sprawie zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
 • Uchwała Nr 10/34/2018 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół   w Gorzycach do realizacji  zadania z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”
 • Uchwała Nr 10/35/2018 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół  Nr 2   w Nowej Dębie do realizacji  zadania z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-03-23 09:15
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-23 09:15
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-23 09:17
Posiedzenie 22 luty 2018
 • Uchwała Nr 9/31/2018 w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej   przeniesienia  nauczyciela  do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-03-13 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-13 10:16
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-14 07:43
Posiedzenie 21 luty 2018
 • Uchwała Nr 8/24/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2018
 • Uchwała Nr 8/25/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2018
 • Uchwała Nr 8/26/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2018
 • Uchwała Nr 8/27/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2018
 • Uchwała Nr 8/28/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie
 • Uchwała Nr 8/29/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie
 • Uchwała Nr 8/30/2018 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu -     dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie  do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-03-13 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-13 10:08
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-13 10:11
Posiedzenie 16 luty 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-03-06 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-06 14:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-03-08 07:54
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 10:34:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.