Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
NR XLII/340/2023
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży radnego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:56
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:56
XLII/339/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 – 2031
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:55
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:55
NR XLII/338/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:53
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:53
XLII/337/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:52
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:52
XLII/336/2023
w sprawie  przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2023r
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:51
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:51
XLII/335/2023
w sprawie   zatwierdzenia realizacji projektu pt.  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:50
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:50
XLII/334/2023
w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-16 13:48
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-16 13:48
XLI/333/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok

Załączniki:

XLI/333/2023 Typ pliku: pdf 316.92 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 14:14
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:39
XLI/332/2023
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok

Załączniki:

XLI/332/2023 Typ pliku: pdf 1.37 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 14:11
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:11
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:39
XLI/331/2023
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 – 2031

Załączniki:

XLI/331/2023 Typ pliku: pdf 380.41 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:10
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:39
XLI/330/2023
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

Załączniki:

XLI/330/2023 Typ pliku: pdf 209.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:09
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:38
XLI/329/2023
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tarnobrzeskiego

Załączniki:

XLI/329/2023 Typ pliku: pdf 197.21 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 00:00
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:07
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:38
XLI/328/202
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tarnobrzeskiego

Załączniki:

XLI/328/202 Typ pliku: pdf 193.92 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-16 14:05
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 14:05
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-30 10:38
XL/327/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2022 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022–2031

Załączniki:

XL/327/2022 Typ pliku: pdf 3.36 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:25
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:25
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:33
XL/326/2022
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  zadania w roku 2023

Załączniki:

XL/326/2022 Typ pliku: pdf 205.50 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:32
XL/325/2022
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIX/310/2022 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  28 listopada 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Załączniki:

XL/325/2022 Typ pliku: pdf 206.77 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:32
XL/324/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

Załączniki:

XL/324/2022 Typ pliku: pdf 240.74 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:21
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:21
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:31
XL/323/2022
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2023

Załączniki:

XL/323/2022 Typ pliku: pdf 225.41 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:19
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:31
XL/322/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok

Załączniki:

XL/322/2022 Typ pliku: pdf 373.14 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:18
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:18
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:30
XL/321/2022
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  zadania w roku 2023

Załączniki:

XL/321/2022 Typ pliku: pdf 202.47 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:17
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:17
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:30
XL/320/2022
w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok

Załączniki:

XL/320/2022 Typ pliku: pdf 420.49 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-22 10:15
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 10:15
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-01-16 11:29
XXXIX/319/2022
w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku  o dofinansowanie zadania   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

XXXIX/319/2022 Typ pliku: pdf 278.23 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:31
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:31
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 12:03
XXXIX/318/2022
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miast Bachmut i Izium na Ukrainie

Załączniki:

XXXIX/318/2022 Typ pliku: pdf 198.96 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:29
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:30
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:58
XXXIX/317/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok

Załączniki:

XXXIX/317/2022 Typ pliku: pdf 382.31 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:28
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:28
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:57
XXXIX/316/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2022 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022 – 2031

Załączniki:

XXXIX/316/2022 Typ pliku: pdf 200.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:27
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:27
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:57
XXXIX/315/2022
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2023

Załączniki:

XXXIX/315/2022 Typ pliku: pdf 204.25 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:25
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:25
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:56
XXXIX/314/2022
w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2023

Załączniki:

XXXIX/314/2022 Typ pliku: pdf 200.32 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:23
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:23
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:56
XXXIX/313/2022
w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2022-2027

Załączniki:

XXXIX/313/2022 Typ pliku: pdf 504.58 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:22
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:55
XXXIX/312/2022
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027

Załączniki:

XXXIX/312/2022 Typ pliku: pdf 453.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:20
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:20
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:55
XXXIX/311/2022
w sprawie przyjęcia Programu działań  na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2022-2027

Załączniki:

XXXIX/311/2022 Typ pliku: pdf 934.32 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-05 10:19
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-05 10:19
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-12-22 11:54
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 28 marca 2023r. 11:42:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.